اجرای سقف تیرچه بلوک- تیرچه های فولادی

نحوه اجرای سقف تیرچه بلوکتیرچه فولادی

 

  • بالا بردن ،نصب و جوشکاری تیرچه فولادی:

 

قبل از نصب تیرچه ها باید اختلاف سطح سقف های ساختمان ،محل طره ها،تیغه بندی روی سقف ها،بازشوها و محل عبور لوله های بخاری و غیره،به دقت مورد بازبینی و کنترل قرارگیرد.

همچنین قبل از به کار گیری هر تیرچه باید نسبت به سلامت ظاهری به ویژه کیفیت ظاهری جوش ها،کنترل های لازم انجام میشود.

در صورتی که تیرچه ها بزرگتر از اندازه لازم باشند،طول اضافی میلگردها (عضو قطری)و اعضای بال فوقانی و تحتانی بریده شده و پس از قرارگیری تیرچه ها در محل مناسب ،دو طرف تیرها براساس جزئیات اجرایی تقویت شده و به تیرهای اصلی براساس نوع تکیه گاه متصل میگردد.

تیرچه های فولادی باجان باز در سازه های فولادی و نیز سازه های بتنی قابل اجرا می باشند.

نمونه ای از نحوه اتصال این نوع تیرچه به تیر فولادی:

 

نحوه اتصال تیرچه به تیر فولادی بدون نیاز تقویت       

 

نحوه اتصال تیرچه به تیر فولادی با تقویت گوشواره               

 

محدودیت مربوط به طول جوش همانطور که در شکل زیر میبینید ،نشان داده شده است.

از هر طرف تیرچه حداقل برابر ۵ سانتی متر می باشدو بال فوقانی تیرچه ها نباید به تیرهای نشیمن جوش شود.

جوش محل اتصال تیرچه به تیر اصلی   فولادی                           

 

در صورتی که بال تحتانی تیرچه ها بالاتر از بال تحتانی تیراصلی باشد،باید تکیه گاه مناسبی بر روی جان تیر اصلی تعبیه گردد.

برای این منظور استفاده از نبشی نشیمن مناسب است.

طول نشیمن باید حداقل ۲ سانتی متر بزرگتر از عرض بال تحتانی باشد، شکل زیر:

نبشی نشیمن در محل اتصال تیرچه به  تیرفولادی                

 

در سازه های بتنی ،نحوه کارگذاری و اتصال تیرچه ها  با تیرهای بتنی باید به گونه ای باشدکه بال تحتانی تیرچه ها روی قالب چوپی یا فلزی زیر تیر قرار گیرد.

نحوه کارگذاری قالب چوبی در محل اتصال تیرچه به تیر فولادی                               

 

در مورد تیرهای بتنی با ارتفاع بیشتر از تیرچه  نیز باید تیرچه ها به داخل تیر بتنی امتداد یافته و روی لبه آویز قالب قرار گیرد.

نحوه کارگذاری قالب چوپی در محل اتصال تیرچه به تیر فولادی                              

 

در تیرهای بتنی باید کنترل لازم جهت انتقال برش انجام گرفته و براساس نیروهای وارده از طریق تعبیه نبشی اتصال برشی و یا میلگرد برشی، مقاومت برشی لازم تامین گردد.

نحوه تعبیه نبشی در محل اتصال   (تقویت برشی)            

 

  • اجرای کلاف عرضی:

 

اجرای کلاف عرضی به دو صورت امکان پذیر است:

 

۱-اجرای کلاف عرضی با استفاده از قالب آماده:

 

در این روش از قالب های بتنی آماده ، در قسمت تحتانی و یک میلگرد به قطر حداقل ۱۲ میلی متر که کاملا مستقیم و بدون خم باشد،در قسمت فوقانی مطابق شکل زیر استفاده میشوند.

کلاف عرضی                          

 

توجه شود که میلگرد هایی که از قالب بتنی کلاف عرضی خارج شده اند،باید مطابق شکل زیر ،به بال تحتانی کاملا جوش شوند.

نحوه اتصال میلگردهای کلاف عرضی به تیرچه فولادی                   

 

۲-اجرای کلاف عرضی به وسیله ی قالب بندی:

 

در این روش از یک میلگرد در قسمت پایینی استفاده شده و به بال تحتانی تیرچه ها جوش میشود و میلگرد فوقانی کلاف عرضی مانند روش فوق به بال فوقانی جوش میشود.

اجرای کلاف عرضی به وسیله ی قالب بندی      

 

برای قالب بندی کلاف عرضی از تخته هایی به عرض حداقل ۱۲ سانتی متر و ضخامت ۲ سانتی متر استفاده میشود. اجرای خوب قالب باعث زیبایی سقف خواهد شد.

جزییات اجرایی کلاف عرضی به وسیله  قالب بندی      

 

هنگام جوشکاری میلگرد کلاف عرضی ،باید دقت شود که تیرچه در اثر جوش آسیب نبیند.

اگر میلگرد کلاف عرضی کوتاه باشد،لازم است هم پوشانی (OVER LAP) آن را با قرار دادن میلگرد ها کنار یکدیگر و جوشکاری به طول حداقل ۵ سانتی متر تامین گردد.

در صورت وجود تیرهای فرعی بین ستونی(Tie)، میلگردهای کلاف عرضی به آن ها نیز جوش میشوند.

لازم است در دهانه های ۳ تا ۵.۵ متر از یک ردیف و دهانه های بیش از ۵.۵ متر از ۲ ردیف کلاف عرضی استفاده شود.

در سقف های تیرچه و بلوک با تیرچه فولادی استفاده از کلاف عرضی درتمام دهانه ها الزامی است.

برای دهانه های کوچکتر از ۳ متر تنها نصب میلگرد و جوش دادن آن به تیرچه کفایت میکند و نیازی به ایجاد فاصله بین بلوک ها برای نفوذ بتن (کلاف عرضی پنهان) نیست.

  • قالب بندی:

 

برای قالب بندی از تخته هایی به عرض ۱۲ تا ۲۰ سانتی متر و ضخامت ۲ سانتی متر استفاده میشود.

برای جلوگیری از خروج بتن  از کناره های تیرهای لانه زنبوری با دیگر فضاها باید از تخته ی قالب بندی استفاده نمود.

تخته ها باید بعد از بسته شدن کاملا محکم باشند،به نحوی که فشار زیاد بتن را تحمل نمایند.

 

 

 نحوه ی اجرای قالب بندی                      

به علت افتادگی وسط تیرچه ها،قالب زیر کلاف عرضی در جایی که به تیرهای فرعی ساختمان میرسد،بالاتر می ایستد.

بهتر است در این نقطه قالب چوبی بریده شود و دوباره بعد از تیر فرعی ادامه یابد.

 

  • بلوک چینی:

 

پس از قالب بندی کلاف ها و بازشوها ،نصب بلوک ها انجام میگیرد.

بعد از بلوک چینی و قالب بندی ،فاصله ای بین  قالب و بلوک در پایین قالب و پایین تیرها و بلوک ها بوجود میاید.

مهارت و ابتکار عمل مجری چگونگی چیدن بلوک ها را تعیین میکند،به ترتیبی که فضاهای خالی حداقل باشد.

برای پرکردن این فضای خالی باید از بلوک به عرض های مختلف استفاده کرد.

برای پوشش قسمت های مورب نیز باید از بلوک هایی که متناسب با شکل و اندازه ی محل مورد نظر بریده میشوند،استفاده کرد.

چیدن خرده بلوک برای پرکردن این فواصل ممنوع است.

 

  • اجرای آرماتور افت و حرارت:

 

میلگردهای افت و حرارت به منظور مقابله با تنش های ناشی از حرارت در بتن اجرا میشود.

اتصال این میلگردها به تیرچه ها با سیم یا جوش خواهد بود.

میلگردهای افت و حرارت را بویژه اگر از حلقه کلاف باز شده باشد،باید تحت کشش قرار داده ،صاف نمود و طوری به تسمه فوقانی تیرچه متصل کرد، که هنگام بتن ریزی از بتن بیرون نمانده باشدو یا تغییر مکان ندهد.

برای این اتصال به جای بستن با سیم بهتر است از جوشکاری استفاده نمود.

این امر در دهانه های بزرگ ضرورت بیشتری دارد.

 

 

 

 

 

هنوز دیدگاهی ثبت نشده.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی و سئو توسط محمد شاه وردی